Khamis, Januari 14, 2010

FuTsaL


semakin hari semakin banyak geLanggang FuTsaL Di bina..pegi mana Je..mesTi aDa geLanggang FuTsaL..apabiLa bercakap pasaL FuTsaL, apakah sebenarnya FuTsaL Tu? FuTsaL aDaLah saLah saTu DaripaDa permainan yg amaT popuLar Di Dunia sekarang..FuTsaL biasanya Di mainkan Di DaLam geLanggang yg TerTuTup..kebanyakannya Di DaLam Dewan..seperTi boLa sepak, FuTsaL merupakan perLawanan anTara 2 pasukan yg menganDungi 5 orang seTiap pasukan Di mana saLah seorang aDaLah penJaga goL Dan sehingga 7 pemain simpanan..FuTsaL menggunakan boLa yg saiznya Lebih keciL DaripaDa boLa yg Dgunakan DaLam boLa sepak..


saiz geLanggang yg Digunakan aDaLah sTanDarD Di semua TempaT..biasanya geLanggang yg Digunakan aDaLah yg Di bina DaripaDa simen..Jaring akan Di pasang Di sekeLiLing geLanggang supaya boLa TiDak TerkeLuar DaripaDa geLanggang Dan Terkena penonTon..
kasuT yg Digunakan puLa TiDak banyak berbeza Dengan kasuT yg Digunakan DaLam boLa sepak cuma bahagian Tapaknya seDikiT berbeza..anTara Jenama yg menJaDi piLihan ramai pemain aDaLah ADIDAS SALA..Jenama ini menJaDi piLihan ramai pemain FuTsaL Ternama Dunia kerana kasuT ini memberi keyakinan kepaDa seTiap pemakainya..

Di maLaysia, FuTsaL TeLah menJaDi kegiLaan anak muDa..FuTsaL Juga bukan unTuk LeLaki Je..kaum waniTa Juga TiDak keTinggaLan unTuk menyerTai permainan ini..FuTsaL bukan seTakaT menJaDi akTiviTi riaDah Je..ia Juga Di mainkan DaLam perTanDingan Di peringkaT anTarabangsa..anTara kuasa besar DaLam FuTsaL TermasukLah braziL, sepanyoL, ITaLi Dan Juga argenTina..mengikuT ranking Terbaru yg Di keLuarkan oLeh PersekuTuan FuTsaL Dunia, brazil menDuDuki ranking TeraTas Di ikuTi sepanyoL, ITaLy, rusia, porTugaL, Iran, argenTina, ukraine, ThaiLanD Dan serbia..braziL menJaDi kuasa FuTsaL Dunia kerana TeLah memenangi keJohanan PiaLa Dunia FuTsaL FIFA sebanyak 4 kaLi semenJak ia Di perkenaLkan paDa Tahun 1989..Di peringkaT asia puLa, Iran menJaDi kuasa besar sukan ini apabiLa memenangi keJohanan FuTsaL AFC sebanyak 9 kaLi semenJak kaLi pertama Di anJurkan paDa Tahun 1999..sepanyoL puLa menJaDi kuasa Eropah apabiLa menJuarai keJohanan FuTsaL UEFA sebanyak 4 kaLi seJak kaLi perTama keJohanan ini Di perTanDingkan paDa Tahun 1996..

TuaLanG.com © 2008. Design by :TuaLanG.com Sponsored by: TuaLanG.com